Via Nova - ICS közgyűlés

November 26-án tartotta meg az ICS a közgyűlését, kovácspatakon, mikor felhajtottam a hotelhez, ismét a régi emlékek törtek rám, mégpedig az 1997 nyarán ott töltött napok, amikor is a Pro Minoritate Alapítvány meghívására érkeztünk páran egy általuk szervezett rendezvényre. Ennek a folytatása volt a később a madarászi szabadegyetem, mely sok mindenkinek még most is a miniszterelnöki találkozót juttatja eszébe.
Az ICs közgyűlés küldötteinek mikor ezt elmeséltem, néhányuk szinte hirtelenkedve nézett, hiszen sokuk akkor még iskolába sem járt. De én szívesen emlékszem vissza azokra az időkre.
A mostani ülésről csak azt szeretném elmondani, amit az ICs nevében a nyilatkozatba belefoglaltam, melynek szövegét itt olvashatjátok:

A Via Nova – ICS ifjúsági szervezet Kovácspatakon november 26-án megtartotta negyedik közgyűlését. A tanácskozás egyik programpontja a szervezet új elnökségének megválasztása volt a Kongresszus a szervezet elnökének Gubík Lászlót választotta. Az elnök helyettesi pozíciót Varga Tibor és Samu István, az alelnöki pozíciókat pedig Ilkó Zoltán, Iván Tamás, Cziprusz Zoltán, Ladányi Erik, Jancsó Sándor és Neszméri Tünde nyerték el.
A Via Nova – ICS ifjúsági szervezet, amely a közügyekkel foglalkozó felvidéki magyar fiatalokat tömöríti aggodalommal figyeli a szlovákiai politikai eseményeket. Demokratikus országra nem jellemző események sorozata látott napvilágot, ilyen a lehallgatási botrány, mely nézetünk szerint az újságírók és a közvéleményt formáló emberek megfélemlítésére tett kísérlet. Továbbá aggodalmunknak adunk okot, amiért Boldoghy Olivért a szlovák hatóságok megfosztották állampolgárságától. Arra kérjük Iveta Radicová kormányát, hogy azonnali hatállyal szüntessék meg azt a megfélemlítő, antidemokratikus és az Európai Unió szellemiségével ellentétes törvényt, mely kettős mércét alkalmaz a Szlovákia területén született szlovák állampolgárok és a bevándorlók között. Az a tény ugyanis, hogy más állampolgároknak Szlovákia állampolgárságot ad, míg Szlovákia elveszi azon polgároktól az állampolgárságát, akik más országét megszerezték kettős mércének minősül szemünkben, és tarthatatlannak tartjuk.
A Via Nova - ICS ezen okoknál fogva is kéri a választópolgárokat, márciusban döntsenek bölcsen, és elsősorban a dél-szlovákiai régió érdekeit nézve szavazzanak a Magyar Koalíció Pártjára. Örömünkre szolgál, hogy érvrendszerünket az MKP Országos Tanácsa elfogadta és az ICS 4 tagja a lista utolsó 4 helyén elfoglalhatja helyét. A megválasztott jelöltjeink: Samu István, Cziprusz Zoltán, Varga Tibor és Iván Péter, akik mindent megtesznek a magyar párt sikeréért, annak tudatában, hogy régióinknak erős parlamenti képviseletre van szüksége a gazdasági, szociális és kulturális felzárkózásáért.