Duka Zólyomi Árpádtól

Ismét rendkívül komoly kihívás előtt áll magyar nemzeti közösségünk. Egyetlen felvidéki magyar számára sem lehet közömbös, hogy hány olyan képviselőnk lesz Szlovákia parlamentjében, aki bölcsen és határozottan dolgozik és küzd jogbiztonságunkért valamint szem előtt tartja közösségünk életszínvonalának javítását, szociális és gazdasági felemelkedését. Egyúttal céltudatosan cselekszik régióink fejlesztéséért és az unió nyújtotta lehetőségek maximális kihasználásáért.
Neszméri Tünde egyike azoknak az MKP képviselőjelölteknek, aki fiatal korát meghazudtolva eddig is következetesen részt vállalt a felvidéki magyar ifjúság illetve társadalmunk kulturális és népművelő munkájából valamint hatékony közösségteremtő szervezéséből. Szakmai felkészültségét is bizonyította, amikor a hátrányos helyzetben levő magyarságunk szociális helyzetének javításáért tevékenykedett, a magyar családok érdekében végezte munkáját. Az elmúlt választási időszakok bizonyították, hogy nem utolsó sorban fontos tényező: számos területen – az eddiginél nagyobb arányban – van szükség női politikusokra, képviselőkre magyar közösségünk formálásában, tekintettel szociális érzékenységükre és sok esetben tisztább, határozottabb, sőt hatékonyabb logikájukra.
Nemzeti öntudatunk ápolása, önazonosságunk megőrzése és fejlesztése terén Neszméri Tünde, szüleinek és környezetének köszönhetően szilárd alapokkal és hatékony háttérrel rendelkezik.
Az MKP újraéledéséhez, megmaradásunk és jövőnk érdekében a közösségünkért végzett szívós munkánkhoz Neszméri Tündéhez hasonló tapasztalt és szervezésre termett ifjú képviselőkre van szükségünk az ország legfelsőbb törvényhozó testületében.