A nőszervezetek kiállnak az anyanyelvi oktatás mellett

fotó: pixabay.com

Az UNESCO még 1999-ben nyilvánította február 21-ét az anyanyelv nemzetközi napjává, mellyel a Föld nyelvi sokszínűségére szerették volna felhívni a figyelmet. A világon több ezer nyelvet beszélnek, s ebből nagyon sok veszélyben van, sokszor érezhetjük ezt mi is, hiszen a magyar nyelv használatát és oktatását is többször próbálták meg korlátozni. A Femine Fortis – Erős Nők Polgári Társulás fontosnak érzi az anyanyelven való tanulást, ezért is csatlakozott a Kárpát-medencei magyar néppárti politikai alakulatok nyilatkozatához.

A nyilatkozat egy aktuális problémára hívja fel a figyelmet, az ukrán parlament tavaly ősszel elfogadott oktatási törvénymódosítása ugyanis korlátozza a magyar nyelvű oktatást, aminek következtében a kárpátaljai magyar gyerekek az általános iskola ötödik osztályától nem tanulhatnak az anyanyelvükön. Ez ellen lépnek fel a nőszervezetek.

A Femine Fortis – Erős Nők Polgári Társuláson kívül, amely a Magyar Közösség Pártja mellett létrejött szervezet, a nyilatkozatot támogatja a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Nőszervezete, a Vajdasági Magyar Szövetség Női Fóruma, a Fidesz Nőtagozata, a Kereszténydemokrata Néppárt Nőképviselete és természetesen a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Nőképviselete is.

„Elkötelezetten hiszünk abban, hogy az anyanyelven való oktatás biztosítása nemzeti identitásunk megőrzésének alapvető feltétele, ezért kiállunk a kárpátaljai magyarság anyanyelvhasználati jogáért” – olvasható a nyilatkozatban, melyet a Femine Fortis is támogatott.

A nőszervezetek képviselői szerint elfogadhatatlan, hogy Ukrajna az államnyelv megfelelő ismeretét a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatának és oktatásának rovására biztosítja, aminek következtében a gyermekek felső tagozaton már csak az állam nyelvén tanulhatnak. Az anyanyelvi jogok betartását Ukrajna is vállalta, több nemzetközi dokumentumot, amelyek a nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználatra vonatkoznak, Ukrajna is aláírt és ratifikált. Ezekben „Ukrajna magára nézve kötelezőnek ismer el számos, a nemzeti kisebbségek védelméről szóló nemzetközi egyezményt, így például ez Európa Tanács Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Kartáját és a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezményt is. Ezen túlmenően Ukrajna alkotmánya, valamint a Magyarország és Ukrajna között hatályban lévő bilaterális megállapodás is rögzíti a nemzeti kisebbség anyanyelven történő oktatáshoz való jogát az oktatás minden szintjén” – derül ki a nyilatkozatból.

A Femine Fortis által is aláírt állásfoglalás leszögezi: Ukrajna valamennyi nemzetközi kötelezettségvállalásával ellentétes, hogy a nemzeti kisebbségekkel a jogszabály végső szövegére vonatkozóan semmilyen egyeztetés nem történt, és ezt a tényt az ukrán oktatási törvény 7. cikkelyére vonatkozó véleményében a Velencei Bizottság is sérelmezte.

„Az ukrán oktatási törvény 7. cikkelye az általános iskola ötödik osztályától kezdve megszünteti a nemzeti kisebbségek tagjai számára az anyanyelven való oktatás jogi garanciát, amely a legutóbbi népszámlálás alapján 150 ezer magyart érint. A 2016/2017-es tanévben 71 magyar nyelvű oktatási intézmény működött, további 27 iskolában volt magyar nyelvű osztály, összesen 16 275 diák tanult magyar nyelven. A Velencei Bizottság véleménye szerint az oktatási törvény jelenlegi formájában az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek szerzett jogainak elvételét jelenti” – hívják fel a szervezetek a figyelmet a nemzetközi jog megsértésére a nyilatkozatban.

A Kárpát-medencei magyar néppárti politikai alakulatok nőszervezetei figyelmeztetnek: „amennyiben az oktatási törvény 7. cikkelye hatályban marad, az a magyar oktatási rendszer felszámolását jelenti Ukrajnában. Felkérjük Ukrajna politikai vezetőit, hogy haladéktalanul kezdjék meg a tárgyalásokat a magyar nemzeti közösség képviselőivel az oktatási törvény módosítása érdekében, figyelembe véve a Velencei Bizottság véleményét. Európában mindenkinek biztosítania kell az anyanyelvű oktatáshoz való jogot, minden nemzeti kisebbség számára!”

A nőszervezetek nyilatkozatukkal az anyanyelv nemzetközi napján szeretnék felhívni a figyelmet az anyanyelvű oktatás fontosságára, hiszen ez megmaradásunk alapja.

http://felvidek.ma/2018/02/a-noszervezetek-kiallnak-az-anyanyelvi-oktata...