A magyar nyelv napján

_MG_0615_resize.JPG

Vasárnap, november 13-án volt a magyar nyelv napja. Ezen a napon részt vettem Szencen az MKP lakossági fórumán. Duray Rezső elnök út kérésére röviden megemlékeztem erről a napról.
Szóról szóra nem tudom leírni, amit ott elmondtam.. de a gondolatisága miatt és az emléknap iránti tiszteletem miatt, megpróbálom leírni az elhangzottakat.
Johann Gottfried Herder szerint: "Van a népnek kedvesebb valamije, mint a nyelve? Benne él egész gondolatvilága, múltja története, hite, életalapja, egész szíve, lelke."
A magyar országgyűlés 2011. szeptember 26-án a magyar nyelv napjává nyilvánította november 13-át, ugyanis 1844. november 13-án fogadták el a magyar nyelvet az államigazgatásban és a közoktatásban hivatalossá tevő törvénycikket.
A magyar nyelvet 16 millióan beszélik anyanyelvként a világon. A szókincs a szótöveket tekintve nagyjából 21 százalékban finnugor eredetű, az összes toldalékos szóalakot is beleszámítva így mindennapjainkban 80-90 százalékos arányt tesz ki az ősi magyar szavak használata.
Mivel Szencen vagyunk meg kell említenünk Szenczi Molnár Albert munkásságát, hiszen szótárával és magyar nyelvtanával hiánypótló munkát alkotott. 1609-ben Polanus Amandus így szól hozzá: "Akadtak, akik kétségbe vonták, hogy a zabolátlan magyar nyelvet nyelvtani szabályokba lehetne foglalni. Te azonban kiváló munkáddal alaposan megcáfoltad őket."
És végezetül engedjenek meg még egy idézetet, Sir John Bowring nyelvkutatótól, aki a magyar nyelvről így írt:
"A magyar nyelv eredete nagyon messzire nyúlik vissza (...) Ez egy olyan nyelv, mely szilárdan és határozottan fejlesztette magát, matematikai logikával, harmonikus összeilleszkedéssel, ruganyos és erős hangzatokkal.
(...) a magyar nyelv egy tömör kődarab, melyen a viharok a legcsekélyebb karcolást sem hagyták (...) nincsen szüksége senkire, nem kölcsönöz és nem von vissza, (...) nem vesz el senkitől."
Becsüljük meg nyelvünket, őrizzük, ápoljuk, hiszen a mi nemzetünk ismérve a nyelvünk, melyet országunkban mind a hivatalos, mind a magán érintkezésből a hivatalok próbálnak visszaszorítani.